dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Program rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020

Venkov

RVP se prioritně zaměřuje na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Program se zaměřuje na zemědělské podnikatele, mikro, malé a střední podniky (MSP), velké podniky, mladé a začínající zemědělce, vlastníky, nájemce a pachtýře půdy a lesa, obce apod.

Významný podíl finančních prostředků je cílen do investičních opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků. Příjem žádostí se předpokládá nejpozději v září 2015. Celkový objem finančních zdrojů je 84 miliard korun.

Ano, mám zájem!

* * *
*

Výzvy:

Zemědělské podniky

Lesy

Přírodní katastrofy a prevence

Stroje, lesní technika a technologie

Životní prostředí

Zvířata

Ostatní