dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Investice do zemědělských podniků Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podporovanými aktivitami jsou investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem, tam kde je obnova zásadní pro další činnost. Zásadním opatřením v této oblasti jsou investice do hmotného majetku.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků.
  • Podpora je určena všem velikostním kategoriím podniků.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Ustájovací a chovatelská zařízení.
  • Skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby.
  • Krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby.
  • Investice do nosných konstrukcí trvalých kultur.
  • Investice do staveb pro zahradnictví.
  • Pořízení speciálních mobilních strojů.
  • Budování kotelen na biomasu či pletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.