dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Naše služby

Ano, mám zájem!

* * *
*

Zpracování dotace

Nabízené služby:

 • posuzujeme možnosti spolufinancování vašich plánů a projektů
 • přizpůsobujeme projekty požadavkům dotace
 • tvoříme projektové žádosti a podnikatelský záměr
 • komunikujeme s koordinátorem projektu
 • graficky upravujeme žádost a zajišťujeme její podání
 • expertízou posuzujeme žádosti o spolufinancování

Projektové řízení

Nabízené služby:

 • sestavujeme projektový tým
 • vedeme rozpočet projektu
 • vedeme harmonogram projektu
 • koordinujeme klíčové aktivity
 • vybíráme dodavatele
 • řešíme podstatné a nepodstatné změny projektu
 • vyhotovujeme monitorovací zprávy
 • vyřizujeme žádosti o platbu

Výběrová řízení, veřejné zakázky

Nabízené služby:

 • identifikujeme vhodný postup
 • zpracováváme kompletní zadávací dokumentaci
 • zpracováváme a zveřejňujeme oznámení o zahájení zadávacího řízení
 • předáváme zadávací dokumentace zájemcům
 • organizujeme a zabezpečujeme práci hodnotící komise
 • připravujeme rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
 • uveřejňujeme výsledky zadávacího řízení
 • zpracováváme písemné zprávy zadavatele
 • připravujeme dokumenty pro řešení případných námitek či návrhů uchazečů