dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií do zemědělských podniků Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Operace je zaměřena na rozvoj inovací, tzn. na zavedení nového výrobního postupu, zařízení či výrobku nebo také významné vylepšení stávající technologie výroby nebo produktu. Podpora bude poskytována na spolupráci zemědělských podnikatelů, výrobců potravin a krmiv se subjekty podílejícími se na výzkumu a vývoji v zemědělsko-potravinářském odvětví, případně na výdaje spojené s vývojem a zavedením inovací v rámci podniku, který má pro vývoj dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zařízení.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv.
  • Uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt musí prokázat podnikatelskou činnost v odvětví zemědělství nebo potravinářství a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Provozní výdaje spolupráce.
  • Přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.