dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Dobré životní podmínky zvířat Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora se poskytuje jako účelová platba poskytovaná na 1 velkou dobytčí jednotku (VDJ). Způsobilé výdaje jsou stanoveny na základě dodatečných nákladů a ušlých příjmů vznikajících v důsledku přijatých závazků.

Výzva se dále dělí na:

  • Zvýšení lehacího prostoru v chovu dojnic.
  • Zlepšení stájového prostředí v chovu mléčného skotu.
  • Výběhy/přístup k pastvě pro suchostojné krávy.
  • Zlepšení životních podmínek pro prasničky a prasnice.
  • Zvětšení plochy pro selata.

Kdo může žádat o dotaci:

FO a PO, která provozuje zemědělskou činnost.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Dobrovolné provádění závazku jdoucího nad baseline operace.
  • Závazky jsou realizovány jako jednoleté.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.