dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do stádia zajištění vedoucí k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu). Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin zajistí mechanickou ochranu a povede ke zvýšení jejich podílu v obnovovaných porostech.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky. Žadatelem nemohou být státní podniky.

Příklady podporovaných aktivit:

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.