dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy lesních porostů. Platba je založena na standardizovaných jednorázových nákladech na sběr osiva šetrnějším způsobem (probíhá 1 × za dobu trvání závazku), které jsou přepočteny na rok trvání závazku.

Výzva se dále dělí na:

Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

Kompenzace dodatečných nákladů a snížených výnosů souvisejících se sběrem osiva šetrnými technologiemi nad rámec zákona č. 149/2003 Sb.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.