dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Obnova lesních porostů po kalamitách Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora snížení rozsahu škod způsobených přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi. Podpora je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR mimo Prahu (cca 2,6 mil. ha).

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zpracování projektové dokumentace.
  • Odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů ve stáří do 40 let určených k rekonstrukci.
  • Příprava ploch po kalamitních těžbách před zalesněním (např. odstranění vývratových koláčů, naorávání, zraňování, terénní úpravy, chemická příprava půdy).
  • Umělá obnova sadbou a síjí na plochách po kalamitních těžbách, ochrana založených porostů.

Druh výzvy:

Kolová (1. kolo).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.