dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Operace je zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh. V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Zemědělský podnikatel.
  • Mikro, malé a střední podnikání (MSP) – výrobce potravin nebo krmiv.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování.
  • Investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.