dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zalesňování a zakládání lesů Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Výzva se zaměřuje na zalesňování a zakládání lesů.

Kdo může žádat o dotaci:

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení spolky.

Příklady podporovaných aktivit:

Zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.