dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Technika a technologie pro lesní hospodářství Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Kdo může žádat o dotaci:

  • FO a PO.
  • Sdružení s právní subjektivitou.
  • Obce nebo jejich svazky.
  • Střední školy a školní polesí.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Šetrnější technologie a stroje při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů.
  • Techniky a technologií určené pro výchovu lesních porostů.
  • Investice do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.