dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Platba pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora bude mít formu dotace poskytované na hektar oprávněné plochy (UAA) – půdního bloku evidovaného v LPIS. Podpora se poskytuje jako paušální platba v následující výši na hektar způsobilé zemědělské půdy.

Kdo může žádat o dotaci:

FO a PO, která provozuje zemědělskou činnost.

Příklady podporovaných aktivit:

Plná nebo částečná kompenzace dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s omezením zemědělské produkce a zachování udržitelných systémů hospodaření v oblastech s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

Druh výzvy:

Plošné opatření PRV.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.