dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Lesnická infrastruktura Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Podpora rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Zohledněn bude rovněž vliv cestní sítě na odtokové poměry či vybavenost cest pro účely ochrany lesa.

Kdo může žádat o dotaci:

  • FO a PO.
  • Sdružení s právní subjektivitou.
  • Obce nebo jejich svazky.
  • Střední školy a školní statky.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavba nové cesty.
  • Zvýšení kategorie stávající cesty její rekonstrukcí.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.