dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Technické vybavení dřevozpracujících provozoven Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Operace se zaměřuje na podporu strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování surovin. Malé dřevozpracující provozovny, které produkují výrobky s větším podílem přidané hodnoty, hrají významnou roli při zvýšení ekonomické životaschopnosti a konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech a zároveň přispívají k tvorbě nových pracovních míst.

Kdo může žádat o dotaci:

Fyzické nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví - mikro nebo malý podnik.

Příklady podporovaných aktivit:

Strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, páření a impregnování masivního dřeva.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.