dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zahájení činnosti mladých zemědělců Programu rozvoje venkova (PRV)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích.

Kdo může žádat o dotaci:

Mladí a začínající zemědělci – FO a PO, mikro a malý podnik.

Příklady podporovaných aktivit:

Investice nezbytné pro realizaci podnikatelského plánu.

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.