dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Období: 2014 – 2020

Průmysl

Cílem OP PIK je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program je určen pro podnikatele, malé a střední podniky (MSP) a velké podniky. Finanční prostředky jsou určeny na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.

Ano, mám zájem!

* * *
*

První výzvy budou vyhlášeny až na přelomu března/dubna a samotný příjem žádostí bude spuštěn v červnu 2015, už nyní jsou k dispozici podrobnější informace jednotlivých podprogramů. Celkový objem finančních prostředků je 4 905 mil. EUR. Aktivity budou podporovány nejen formou dotací, ale i formou finančních nástrojů (zvýhodněných úvěrů a záruk).

Program nabízí 20 výzev:

Zvýšení inovační výkonnosti podniků

Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

Stroje, nemovitosti a podnikatelské záměry podniků

Internacionalizace a vzdělávání

Rozvoj energetické infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie a nových technologií

Rozvoj vysokorychlostního internetu a informačních technologií