dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Vysokorychlostní internet Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Cílem programu Vysokorychlostní internet je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemcem podpory jsou podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost.

Výše podpory:

  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 1 000 000 Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 200 000 000 Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

  1. Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s.
  2. Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s.
  3. Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.

V konečném důsledku se musí v lokalitě, ve které může být poskytnuta podpora, zvýšit počet domácností, jež budou mít možnost využívat službu vysokorychlostního přístupu k internetu o rychlosti alespoň 30 Mbit/s (v některých případech až 100 Mbit/s). Proto nelze podporovat aktivitu podle písmene c) samostatně.

Specifika a omezení:

Cílové území: Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území České republiky. Jedná se o lokality, kde neexistuje infrastruktura (síť NGA) umožňující poskytování služby připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek. Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území hl. města Prahy mohou podléhat zvláštním pravidlům uvedeným v jednotlivých výzvách, případně mohou být zcela vyloučeny z možnosti o poskytnutí dotace.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.