dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Poradenství 1 (pro začínající podniky) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování základních poradenských služeb a služeb pro MSP bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech.

Kdo může žádat o dotaci:

Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR.

Výše podpory:

Forma podpory: Dotace

Dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP:

  • Min.: 5 mil. Kč.
  • Max.: 20 mil. Kč

Forma podpory (pro příjemce služeb): Cenově zvýhodněné poradenské služby

Podpora pro začínající MSP bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace v souladu s vyhlášenou výzvou formou cenově zvýhodněných poradenských služeb a služeb pro MSP maximálně do výše 0,5 mil. Kč na jeden projekt žadatele.

  • Min.: 50 tis. Kč.
  • Max.: 500 tis. Kč.

Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Tzn. příjemce služby (MSP) zaplatí 50 % ceny služby z vlastních zdrojů příslušnému poskytovateli služeb.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
  • Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.