dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Inovační vouchery Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Inovační vouchery podporuje spolupráci firem s výzkumnými institucemi.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem.
 • Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory, které mají ve svých stanovách zakotveno, že byly zřízeny za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu.

Výše podpory:

 • Pro aktivitu a)
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 80 000 Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 000 Kč.
 • Pro aktivitu b)
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 000 Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 000 000 Kč.

Míra podpory: Dotace může být poskytována až do výše 100 % v případě zprostředkovatelů a maximálně 100% v případě konečných uživatelů služeb (MSP). Míra podpory se může lišit v jednotlivých výzvách programu. Podpora také může být poskytnuta ve formě zvýhodněné služby.

Příklady podporovaných aktivit:

 1. Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.
 2. Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.

Specifika a omezení:

Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:

 • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky,
 • zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.