dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Poradenství 2 Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Poradenství 2 poskytuje sofiskované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Kdo může žádat o dotaci:

  • MSP.
  • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
  • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci – MSP).

Kdy můžete žádat o dotaci:

Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

  • Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí 0,5- 1 mil. Kč.
  • Dotace bude poskytována do výše 50 %.

Příklady podporovaných aktivit:

Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Uznatelné náklady:

  • Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.).
  • Služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů.
  • Služby související s realizací projektů.
  • Náklady na administraci projektů.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.