dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Školicí střediska Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Program Školicí střediska umožňuje získat finanční podporu na výstavbu, pořízení či rekonstrukci stávajících školících center, pořízení vybavení školících prostor včetně školních pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví.

Kdo může žádat o dotaci:

Malé a střední podniky.

Výše podpory:

Intenzita podpory projektů malých a středních podniků zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti, nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů.

Min. dotace pro jeden projekt: 500 tis. Kč.

Max. dotace pro jeden projekt: 5 mil. Kč.

V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout:

  • 70 % způsobilých výdajů u malých podniků, max. 100 tis. Kč.
  • 60 % způsobilých výdajů u středních podniků, max. 200 tis. Kč.

Příklady podporovaných aktivit:

Podporovanými aktivitami budou výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.

V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Specifika a omezení:

Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy, Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo jiných práv specifikuje poskytovatel podpory v příslušné výzvě.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.