dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Operační program Zaměstnanost (OP Z) 2014 - 2020

Zaměstnanec

Cílem OP Z je podporovat zaměstnanost, rovné příležitosti žen a mužů, adaptabilitu zaměstnanců a zaměstnavatelů, další vzdělávání, sociální začleňování a boje s chudobou, zdravotní služby, modernizaci veřejné správy a veřejných služeb a podporovat mezinárodní spolupráci a sociální inovace v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

Program je určen pro firmy, OSVČ, neziskové organizace a státní instituce. První výzvy budou zveřejňovány až od dubna 2015. Celkový objem finančních zdrojů je cca 70 mld. Kč.

Ano, mám zájem!

* * *
*

Firmy a OSVČ budou oprávnění žadatelé v těchto výzvách: