dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Další odborné vzdělávání zaměstnanců
Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Program je podniky a jeho cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Kdo může žádat o dotaci:

Podniky.

Příklady podporovaných aktivit:

Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, zaměřené na odborné i klíčové kompetence (IT, jazyky, soft skills, odborné vzdělávání apod.).

Druh výzvy:

Kolová.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.