dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zaměstnanost rizikových skupin
Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Program je určen poradenským a vzdělávacím institucím, NNO, obcím a svazkům obcí.
Jeho cílem je zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, mladších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Kdo může žádat o dotaci:

 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • NNO.
 • Obce a svazky obcí.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Poradenské a informační činnosti a programy.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Druh výzvy:

 • Kolová.
 • Průběžná.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.