dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Cílem podporovaných opatření bude zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných území, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Vlastníci a nájemci pozemků.
  • Podnikatelské subjekty.
  • Obchodní společnosti a družstva.
  • Fyzické osoby podnikající.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace.
  • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce.
  • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokalit soustavy Natura 2000 – realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.
  • Sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000 a o cílové organismy.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.