dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Cílem je rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami a tím k omezování a snižování environmentálních rizik. Podporované projekty ke snižování rizik náhradou nebo rekonstrukcí technologií se musí vztahovat k opatřením, snižujícím riziko nad rámec splněných standardů a norem společenství.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, státní organizace.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, veřejnoprávní instituce.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami, chladícího zařízení.
 • Vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů.
 • Rekonstrukce skladovacích nádrží.
 • Rekonstrukce skladů hořlavých kapalin, kapalných průmyslových hnojiv.
 • Výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií.
 • Modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek.
 • Informační systémy pro podporu prevence závažných havárií.
 • Vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.