dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Rekultivace starých skládek Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Staré nerekultivované skládky jsou přetrvávajícím problémem v oblasti komunální ochrany životního prostředí každého města o obce. Představují riziko pro životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví.

Kdo může žádat o dotaci:

  • Podnikatelské subjekty.
  • Obchodní společnosti a družstva.
  • Fyzické osoby podnikající.
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, státní organizace.
  • Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce.
  • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení.
  • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.