dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Prevence vzniku odpadů Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Hlavními cíli jsou snížení množství odpadů z výroby (předcházení vzniku průmyslových odpadů), příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití (předcházení vzniku komunálních odpadů jak je např. textil, nábytek, aj.) a podpora zavádění tzv. systému door-to-door.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, státní organizace.
 • Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Předcházení vzniku komunálních a průmyslových odpadů – aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikajících ve výrobě.
 • Realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • Zavádění tzv. systému „door-to-door“.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.