dotace · výběrová řízení · řízení projektů

Volejte +420 539 085 076 www.facebook.com/vitrego

Výzva Dokončení inventarizace a odstranění ekologické zátěže Operačního programu Životního prostředí (OP ŽP)

Nechte se informovat při vyhlášení výzvy

*

Inventarizace a odstraňování starých ekologických zátěží slouží jako základní administrativní nástroj pro prevenci vzniku závažné kontaminace, rozlišení „starých“ a „nových“ ekologických zátěží.

Kdo může žádat o dotaci:

 • Podnikatelské subjekty.
 • Obchodní společnosti a družstva.
 • Fyzické osoby podnikající.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí.
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní organizace.
 • Městské části hl. města Prahy, veřejnoprávní instituce.
 • Veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení.
 • NNO, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci.
 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů) a analýz rizik.
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

Druh výzvy:

Kolová (soutěžní).

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.